Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger i arbeidsklær og armene i kors

Slik går vi frem ved oppussing av bad

Vi i Forus Rør har fokus på å levere kvalitet: produktene er en ting, men kvaliteten på jobben vi utfører er like viktig. Vi er av den oppfatning at god kommunikasjon utgjør en veldig viktig del av arbeidet som skal gjøres - spesielt på rehabilitering av baderom hos privatpersoner. Vi er helt avhengig av fornøyde kunder - ikke noe er mer verdt enn det.

I planleggingsfasen av et baderomsprosjekt er en innledende samtale viktig for å kartlegge omfanget av jobben. For at du skal bli fornøyd med sluttresultatet, må vi som leverandør har gitt deg tilstrekkelig og forståelig informasjon. Vi må ha en tydelig delegering av ansvar, og ha en tett dialog internt. Du skal slippe å ha mange kontaktpersoner å forholde deg til.

Vi har alltid en prosjektleder som har det totale ansvaret for at jobben blir gjennomført i henhold til planen.

1) Befaring og tilbud

Når du har henvendt deg til oss, vil vi følge opp og komme på en befaring av baderommet.  Etter at befaringen er gjennomført, vil du få et pristilbud innen to uker.  I tilbudet vil vi be deg om å kontakte oss for endringer, og komme innom butikken vår for å gå igjennom og se på tingene sammen. Du står fritt til å endre på interiøret et godt stykke ut i arbeidet. Tilbudet spesifiserer prisen på de ulike faggruppene som skal jobbe med badet ditt - slik får du god oversikt.

2) Gjennomføring av prosjektet

Når vi er enige om jobben som skal utføres, får du en arbeidskontrakt av oss med dato om oppstart og ferdigstillelse. I tillegg får du en kopi av håndverkernes jobbseddel. Den inneholder en detaljert oversikt over hele tilbudet, inkludert hva den enkelte skal gjøre og levere. I tillegg henger vi opp en håndverksliste hjemme hos deg. Den viser navnene på alle som jobber på prosjektet, firmanavn og direkte telefonnummer.

3) Systematisk arbeidsform og planlagt kommunikasjon gir trygghet for alle parter

Ved å jobbe på denne måten, får du en trygghet for jobben som skal gjøres og hvem som kommer til å arbeide hjemme hos deg mens renoveringen pågår.  Med god kommunikasjon unngår vi misforståelser, og vi kan vise til mange vellykkede prosjekter.